Thẻ: ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

THPT

ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ TƯ DUY ĐẠI HỌC BÁCH KHOA năm 2022

Đề gồm phần Toán logic- Đọc hiểu- Khoa Học Tự Nhiên ( Lí Hóa Sinh ) kiến thức trải dài từ lớp 10,11,12 với nhiều câu phân loại vận...